KONTAKT

Biuro Zarządu Synergia 99 Sp. z o.o.

ul. Doki 1
80-863 Gdańsk, Polska

tel/fax. 58 380 33 88

info@synergia99.com.pl

Siedziba

ul. Malarzy (wjazd od ul. Jana z Kolna Bramą Stoczniową nr 3)

 

Synergia 99 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000082470; NIP: 948-20-63-126; REGON: 671919976. Kapitał zakładowy: 25.965.200 zł.

 

Dostawy materiałów konstrukcyjnych:

teren techniczny "Synergia 99" Sp. z o.o.

ul. Malarzy (wjazd od ul. Jana z Kolna Bramą Stoczniową nr 3)