AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Synergia 99 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Spółki Synergia 99 Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 10/05/2022 z dnia 20 maja 2022 roku informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady, warunki uczestnictwa, terminy etapów postepowania oraz inne informacje szczegóły postepowania zawarte są w udostępnionym do pobrania ogłoszeniu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 19, jest p. Anna Przybylska, tel. 790 532 066, adres e-mail: a.przybylska@synergia99.com.pl

Spółka udostępnia także wzory następujących dokumentów: oświadczenia kandydata oraz klauzul informacyjnych dla kandydatów.

Załączniki:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego (pdf)

Formularz oświadczenia kandydata - plik w Wordzie

Druk wzoru klauzuli o zachowaniu poufności RODO dla Synergia 99

Druk wzoru klauzuli o zachowaniu poufności RODO dla PGZ