O NAS

"Synergia 99" Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w pierwszej połowie 1999 roku jako deweloper gruntowy nieruchomości przemysłowych przejętych od Stoczni Gdańskiej - Grupa Stoczni Gdynia S.A. Priorytetem działalności "Synergii 99" Sp. z o.o. w ścisłej współpracy z Miastem Gdańsk i Politechniką Gdańską były prace nad przygotowaniem terenów pod względem technicznym, prawnym, planistycznym i marketingowym dla centrum komercyjno - administracyjnego. Powołano wówczas do realizacji dwa projekty Młode Miasto oraz Nowa Wałowa. Zakres działalności Spółki obejmował także wynajem i dzierżawę powierzchni magazynowo - produkcyjnych oraz nabrzeży i pirsu. Lata 2006 oraz 2008 były czasem istotnych zmian w strukturze "Synergii 99" Sp. z o.o. W roku 2006 nastąpił I podział Spółki będący następstwem uchwalenia przez władze Miasta Gdańska dwóch planów zagospodarowania przestrzennego "Stocznia Plac Solidarności" oraz "Północ". Wyodrębniły się wówczas dwie nowe Spółki "Kolonia Robotnicza" i "Stocznia Cesarska". W roku 2008 w wyniku II reorganizacji wydzielono Spółkę "Drewnica Development". Spółki te przejęły funkcje właścicielskie i zarządcze nad terenami przeznaczonymi pod inwestycje Miasta Gdańska.